Van de ondervraagde artsen zegt 72 procent dat er afgelopen jaar meer mensen met psychische klachten bij hun praktijk hebben aangeklopt.

De problemen rond de zorg voor mensen met ernstige psychische klachten worden almaar groter.

De wachttijden voor behandeling lopen snel op, blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging onder ruim 1400 leden.

Bijna de helft van de ondervraagde artsen zegt dat patiënten langer dan acht weken moeten wachten op specialistische hulp.

Maar ook bij de huisarts ontstaan nu wachtrijen, aldus de LHV zondag.

En daar kraakt en piept het systeem, zo blijkt opnieuw”, aldus LHV-voorzitter Gert-Jan van Loenen.

Huisartsen hebben de afgelopen jaren samen met praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) ervoor gezorgd dat mensen met psychische problemen zo goed mogelijk worden opgevangen in de huisartsenpraktijk.,, We vinden het onverteerbaar dat zij daarin niet worden gesteund door voldoende en tijdig beschikbare plekken in de gespecialiseerde ggz.Ggz-problematiek vraagt bovendien rust, tijd en aandacht”, aldus Van Loenen.Het beeld uit de enquête komt overeen met signalen over wachttijden van GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz, de koepel van patiënten- en cliëntenorganisaties in de ggz.,, De gevolgen voor patiënten kunnen dramatisch zijn: meer psychoses, suïcides, panieksituaties, dwangopname, sociaal isolement”, zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot wil de minister aan de tand voelen tijdens het mondelinge vragenuur.